2012. december 27., csütörtök

Dávid Ferenc teológiájától a Tordai Országgyűlésig. Beszélgetés Kászoni József püspöki helynökkel és dr. Szentiványi Ilona lelkésszel - Kossuth Rádió

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte… Dávid Ferenc teológiájától a Tordai Országgyűlésig. Beszélgetés Kászoni József püspöki helynökkel és dr. Szentiványi Ilona lelkésszel. Szerkesztő: Veres Emese Gyöngyvér Forrás itt.

Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész prédikációja, Bukaresti Rádió, 2012. december 23.

Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész prédikációja, Bukaresti Rádió, 2012. december 23.

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök újévi üzenete - 2013

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök újévi üzenete - 2013

   

Bálint Benczédi Ferenc püspök karácsonyi pásztorlevele - 2012

Bálint Benczédi Ferenc püspök karácsonyi pásztorlevele - 2012 

 

2012. november 9., péntek

2012. június 17., vasárnap

Magyarul nótázott Vitéz Mihály serege Giurgiunál

Magyarul nótázott Vitéz Mihály serege Giurgiunál. Meg is verték őket. Hamarosan kiderül, honnan került ki a kommunista éra filmjeihez a lovas statisztéria. Szászföld és Székelyföld határvidékére látogatunk, Kőhalomba. Kőhalom város Brassó megyében. Fogarastól 41 km-re északkeletre a segesvár-brassói főút mellett fekszik. Az unitárius lelkész gyülekezetéről mesél, de történetéből kikerekedik a dél-erdélyi szórvány helyzete. Kőhalom, Homoród és a Kőhalmi Állomás- ez a három kis gyülekezet a Márkos Erviné. Szilágyi Szabolcs interjúja. Forrás itt.

2012. május 20., vasárnap

Interneten a Keresztény Magvető teljes anyaga - Határok nélkül, Kossuth Rádió

Erdély legrégebbi, ma is kiadott újságját, az unitárius Keresztény Magvetőt digitalizálták az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai. Interjú Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspökkel, és a digitalizálást végző egyik szakemberrel. Riporter: Liebhardt Ágota.

2012. április 7., szombat

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület - Kossuth Rádió

A hely sorozata bemutatja az erdélyi egyesület, amely tehetséges, de nagyon nehéz anyagi helyzetben lévő diákokat segít.

A helyben bonyodalmas magyarázatra okot adó sorozatot indítunk. Helyünk a János Zsigmond Unitárius Kollégium, de műsorunk alapvetően a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületről szól, mely ezer szállal kötődik kolozsvári helyszínünkhöz. Az egyesület kimondottan tehetséges, nagyon nehéz anyagi helyzetben lévő diákokat segít. Felvételeinken megszólalnak a fiatalok családtagjai, maguk a támogatottak, az egyesületet alapító professzorok, a magyar és erdélyi segítők, illetve a gyerekeket felkaroló oktatók.

Az első részben visszaidézzük hogyan ismertük É. Kiss Katalint és az alapítványt három évvel ezelőtt, ellátogatunk egy Bánffyhunyadon élő családhoz, ahol mindkét csemete a „Nyilas Misi” segítségével tanul, mutatunk egy kis részletet a „Nyilas Misi” kolozsvári tehetségnapjáról, ahol a támogatott diákok bemutatkoznak és ismerkedünk a kollégiumnak helyet adó patinás, gyönyörű épülettel.


2012. január 28., szombat

Székelyderzs - Örökül a világnak - Kolozsvári Rádió

A Kolozsvári Rádió utána nézett valóban ott a szalonna a templom-bástyában? A Kolozsvári Rádió riporterkülönítménye felkereste azt az erdélyi falut, ahol nem szegény a templom egere, festett kép van az unitárius templom falán, és büszkék is rá a helybéliek, akik ráadásul a vártemplom védőbástyájában tartják a szalonnát. Székelyderzs a Kolozsvári Rádió Örökül a világnak című sorozatának következő helyszíne.

Forrás: itt.

Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész beszél a vallásszabadságról a Kolozsvári Rádióban

Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész beszél a vallásszabadságról a Kolozsvári Rádióban

Az Erdélyi Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben nyilvánította január 13-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává. A reformáció legifjabb egyháza az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatától kezdődően számítja létét. Az esemény jelentőségéről és utóéletéről Rácz Norbert lelkészt hallják.

Riporter: László TiborForrás: itt.

2012. január 18., szerda

444 éve hirdették ki Erdélyben a vallásszabadságot - Kossuth Rádió

444 éve hirdették ki Erdélyben a vallásszabadságot - Kossuth Rádió

Míg Nyugat-Európában még a következő évszázadban is tartottak a vallásháborúk, 1568. január 13-án a tordai országgyűlés kimondta: „A hit Istennek ajándéka és hitéért senki el nem marasztalható.”

2012. január 9., hétfő