2010. január 16., szombat

Andorkó Ferenc vargyasi unitárius lelkész imája

Andorkó Ferenc vargyasi unitárius lelkész imája

Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör köri közgyűlésén, 2009 június 27., Szentivánlaborfalva
vagyvagyÉjszaka, 2006-3-17.

Éjszaka, 2006-3-17.
Kossuth Rádió 2006-3-17 00:10
RealAudio 16 kbps

A Magyar Rádió éjfél utáni műsora 1. óra Az egyetlen magyar alapítású egyház A műsor vendége Rázmány Csaba unitárius püspök, aki 1995-ben jött át Magyarországra Székelykeresztúrról. Édesapja is pap volt, és ez Ceausescu Romániájában nem számított előnynek. A püspök fájlalja, hogy még manapság is alig esik szó egyházukról. Büszke rá, hogy Bartók Béla is unitárius lett már felnőtt fejjel. Szerkesztő-műsorvezető: Ungváry Ildikó Zenei szerkesztő: Tari Viktor A telefonnál: Balogh Judith Bemondó: Szabó Zsuzsa.
Szent István faluja, 2004. augusztus 20.

Szent István faluja, 2004. augusztus 20.

Székelyszentistván különleges hely a Kárpát-medencében. Első Árpád-házi királyunk nevét viseli. Lakói azonban - a falu elnevezéséből egyáltalán nem következően - nem katolikusok, hanem reformátusok, és az egyetlen magyar alapítású felekezet, az unitárius egyház tagjai. Ez mégsem ellenségeskedést, a környező településekkel való vallásháborút eredményezett, hanem - Isten
kegyelméből - a legcsodálatosabb egyetértést. Ennek köszönhetőe áll a kis község templomának kertjében első szent királyunk egyetlen erdélyi köztéri szobra. A protestánso által lakott falu legnagyobb ünnepe a Szent István Napok.

Szerkesztő: Gadácsi János. A Magyar Rádió tulajdona. (c) 2004. RealAudio 21 kbps 8.420 KB
Látogatás az Országos Unitárius Konyvtárban, Bartók Rádió, 2004. február 18.

Látogatás az Országos Unitárius Konyvtárban, Bartók Rádió, 2004. február 18.

A Magyar Rádió tulajdona. (c) 2004. RealAudio 33 kbps 4.805 KB


A kereszténység helyreállítása - az unitárius vallás előfutárai, 2004. január 25.

A kereszténység helyreállítása - az unitárius vallás előfutárai, 2004. január 25.

A pestszentlőrinci unitárius gyülekezet konferenciát szervezett Szervét Mihály mártírhalálának 450-ik évfordulójára, amelyen erdélyi és magyarországi meghívottak és előadók vettek részt. A konferencián bemutatták Szervét orvosi- és teológia munkásságát. Nem sokkal korábban a Nagy Ignác utcai gyülekezetben Paleológus Jakab teológiai munkásságáról volt szó, könyvének megjelenése kapcsán. A műsor bemutatja, hogy miként lehetett egy olasz és egy görög teológus az erdélyi alapítású unitárius vallás előfutára, illetve miként kapcsolódik mindkettőjük személyéhez és munkásságához János Zsigmond fejedelem orvosa, Blandrata György, aki elvezette a fejedelmet a vallásszabadság elvének kihirdetéséhez.

Szerkesztő: Veres Emese-Gyöngyvér. A Magyar Rádió tulajdona. (c) 2004. RealAudio 21 kbps 8.635 KBA hithez vezető út, 2004. december 26.

A hithez vezető út, 2004. december 26.

A pestszentlőrinci Havanna lakótelepen áll egy kicsi unitárius templom. Valamelyik közeli panelházban nagyszüleivel él egy kislány. A környékbeli gyerekekkel gyakran csavargott. Egyszercsak betoppant a templomba, mondván őt ott keresztelték és kérte a lelkésznőt hadd imádkozzon ott Istenhez mert rosszul áll matematikából. A kérés mindkét fórumon meghallgattatott, a leányka pedig azóta is tagja a közösségnek, ahol megtalálta a hithez vezető utat.

Gadácsi János műsora. A Magyar Rádió tulajdona. (c) 2004. RealAudio 16 kbps 6.713 KB

Unitárius istentisztelet Budapestről, 2004-12-12.

Unitárius istentisztelet Budapestről, 2004-12-12.
Kossuth Rádió 2004-12-12 10:04
RealAudio 16 kbps

Unitárius istentisztelet közvetítése Budapestről, a Hőgyes Endre utcai templomból. Igét hírdet: Lakatos Adél Csilla lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2004Unitárius istentisztelet Pestszentlőrincről, 2005-05-29.

Unitárius istentisztelet Pestszentlőrincről, 2005-05-29.
Kossuth Rádió 2005-05-29 10:04
RealAudio 16 kbps

Unitárius gyermekistentisztelet közvetítése Budapestről, a pestszentlőrinci unitárius templomból. Igét hírdet: Szász Adrienne lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2005


Unitárius istentisztelet Hódmezővásárhelyről, 2005-09-25.

Unitárius istentisztelet Hódmezővásárhelyről, 2005-09-25.
Kossuth Rádió 2005-09-25 10:04
RealAudio 16 kbps

Unitárius istentisztelet közvetítése Hódmezővásárhelyről. Igét hírdet: Kiss Mihály lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2005


Unitárius istentisztelet Újbudaról, 2006-01-15.

Unitárius istentisztelet Újbudaról, 2006-01-15.
Kossuth Rádió 2006-01-15 10:04
RealAudio 16 kbps

Istentisztelet közvetítése Budapestről, az újbudai unitárius imaházból. Igét hírdet: Léta Sándor lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2006


Unitárius istentisztelet Füzesgyarmatról, 2006-10-29. Kossuth Rádió 2006-10-29

Unitárius istentisztelet Füzesgyarmatról, 2006-10-29.
Kossuth Rádió 2006-10-29 10:04
RealAudio 32 kbps

Istentisztelet közvetítése Füzesgyarmatról. Igét hírdet: Balázsi László lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2006


Unitárius istentisztelet Debrecenből, 2007-03-25

Unitárius istentisztelet Debrecenből, 2007-03-25.
Kossuth Rádió 2007-03-25 10:04
RealAudio 32 kbps

Istentisztelet közvetítése Debrecenből. Igét hírdet: Miklósi-Vári Katinka lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2007

Unitárius istentisztelet Budapestről, 2007-12-16. Kossuth Rádió 2007-12-16

Unitárius istentisztelet Budapestről, 2007-12-16.
Kossuth Rádió 2007-12-16 10:04
RealAudio 32 kbps

Unitárius istentisztelet közvetítése Budapestről, a Nagy Ignác utcai templomból. Igét hírdet: Kászoni József lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2007


Unitárius istentisztelet közvetítése Debrecenből, 2008-03-16.

Unitárius istentisztelet közvetítése Debrecenből, 2008-03-16.
Kossuth Rádió 2008-11-23 10:04
RealAudio 32 kbps

Unitárius istentisztelet közvetítése Debrecenből. Igét hirdet Pap Gy. László lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2008


Unitárius istentisztelet közvetítése Kocsordról, 2008-11-23

Unitárius istentisztelet közvetítése Kocsordról, 2008-11-23.
Kossuth Rádió 2008-11-23 10:04
RealAudio 32 kbps

Unitárius istentisztelet közvetítése Kocsordról. Igét hirdet Nyitrai Levente lelkész.


Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2008


Unitárius istentisztelet Budapestről, 2009-04-19.

Unitárius istentisztelet Budapestről, 2009-04-19.
Kossuth Rádió 2007-04-19 10:04
RealAudio 32 kbps

Unitárius istentisztelet közvetítése Budapestről, a Högyes Endre utcai Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomából. Igét hírdet: Léta Sándor lelkész.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2009


Egy az Isten! - 2007-11-30

Egy az Isten!
Kossuth Rádió 2007-11-30 13:30
RealAudio 32 kbps

Az unitárius egyház félórája. Szerkesztő: Veres Emese Gyöngyvér.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2007


Egy az Isten! - 2008-01-25

Egy az Isten!
Kossuth Rádió 2008-01-25 13:30
RealAudio 32 kbps

Az unitárius egyház félórája. Szerkesztő: Veres Emese Gyöngyvér.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2008


Egy Az Isten - 2009-03-27

Egy az Isten!

Kossuth Rádió

2009-03-27 13:30

RealAudio 32 kbps

Az unitárius egyház félórája. Szerkesztő: Veres Emese Gyöngyvér.

Felvétel a Magyar Rádió tulajdona. (c) 2009


Áhítat - Ürmös - ODFIE Színjátszó Találkozó - 2009

Áhítat - Ürmös - ODFIE Színjátszó Találkozó - 2009vagy

Vallásszabadság napja - 2009 január 13. Duna tv

Vallásszabadság napja - 2009 január 13. Duna tv

dr. Szabó Árpád unitárius püspök lelkészszentelő beszéde a fehéregyházi Zsinaton, 2009


dr. Szabó Árpád unitárius püspök lelkészszentelő beszéde a fehéregyházi Zsinaton, 2009
vagyvagy


Bálint Benczédi Ferenc püspökjelölt bemutatkozása Fehéregyházán

Bálint Benczédi Ferenc püspökjelölt bemutatkozása Fehéregyházánvagy

Dr. Rezi Elek püspökjelölt bemutatkozása Fehéregyházán

Dr. Rezi Elek püspökjelölt bemutatkozása Fehéregyházánvagy

Püspöki eskü

Bálint Benczédi Ferenc újonnan megválasztott erdélyi unitárius püspök eskületétele Fehéregyházán.vagy
vagy


Bálint Benczédi Ferenc püspöki esküje Fehéregyházán, 2008

dr. Szabó Árpád előadása

dr. Szabó Árpád unitárius püspök előadása Sepsiszentgyörgyön, 2008vagy


Dr. Rezi Elek

Dr. Rezi Elek bemutatkozó beszéde püspökjelöltként, Sepsiszentgyörgy, 2008vagy


dr. Szabó Árpád és Bálint Benczédi Ferenc

dr. Szabó Árpád köszönti a megválasztott püspököt, Bálint Benczédi Ferenc beszéde

Boros János felügyelőgondnok Berde Mózsa serleg köszöntője

Főtanács, Fehéregyháza, 2009
vagy


id. Szombatfalvi József székelykeresztúri unitárius lelkész

Főjegyzőjelöltkénti bemutatkozó beszéde


Máthé Dénes főgondnok

Főgondnokjelöltkénti bemutatkozása Sepsiszentgyörygön, 2008vagy


Sütő Gábor vargyasi gondnok

Főgondnokjelöltkénti bemutatkozása Sepsiszentgyörygön, 2008vagyvagyAsculta mai multe audio Blog