2010. március 1., hétfő

Pálffy Tamás-Szabolcs marosszentgyörgyi és szászrégeni unitárius lelkész prédikációjavagy
vagy