2010. február 26., péntek

Varga Sándor unitárius lelkész

2010. február 4., csütörtök

Folytatódnak az egységes Magyar Unitárius Egyház megalapításának munkálatai - Egy az Isten - 2009 november 27.

Folytatódnak az egységes Magyar Unitárius Egyház megalapításának munkálatai

Egy az Isten - Kossuth Rádió - 2009 november 27.
vagy
vagy

Megalakulás előtt a Magyar Unitárius Egyház, beszélgetés Balázsi László főjegyzővel

Egy az Isten, Kossuth Rádió

2009 október


Megalakulás előtt a Magyar Unitárius Egyház, beszélgetés Balázsi László főjegyzővel

vagy


vagy
2010. február 3., szerda

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök

Határok nélkül Kossuth Rádió
2010 február 3.vagyvagy

Egyesül a Magyarországi és Erdélyi Unitárius Egyház – AUDIÓ

Egyesül a Magyarországi és Erdélyi Unitárius Egyház – AUDIÓ
[ 2010. február 02., 21:09 ] [181]

Egyesülni készül a Magyarországi Unitárius Egyház anyaegyházával, az erdélyivel. A mai Magyarország határain belül mintegy 20.000 unitárius él, és a hívek nagy része az utóbbi években települt át Erdélyből, ahol 75-80.000 az unitáriusok száma.

A majdnem 450 éves felekezet a protes- tantizmus egyik legfiatalabb hajtása, de az egyetlen magyar gyökerű vallás: az erdélyi Dávid Ferenc alapította. Az egyházat a tria- noni diktátum és a kommunizmus szétsza- kította. Gyógyírt jelenthet e traumára és a 2004-ben kudarcba fulladt állampolgársági népszavazásra az egyházegyesítés. – Vallja Elekes Botond, a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoka. Az újregyesülésnek egyik fontos stációja lesz a február 6-i budapesti zsinat.

Hallgassa meg az Elekes Botonddal, a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnokával készült interjút, amely a Kossuth Rádió Határok nélkül műsorában hangzott el!vagyForrás itt